Služby

Pult centralizovanej ochrany - PCO

Nosnou činnosťou spoločnosti Ochranná služba s.r.o. je prevádzkovanie pultu centralizovanej ochranyPCO, ktorú je možné charakterizovať nasledovne:

 • centralizovaný dispečing s celoslovenskou pôsobnosťou
 • monitorovanie chránených objektov rádiovou, telefónnou a GPRS technológiou
 • archivácia všetkých bezpečnostných signálov
 • nepretržité nahrávanie všetkej komunikácie pultu centralizovanej ochrany - PCO
 • autorizovaný prístup oprávnených osôb do systému pultu centralizovanej ochrany - PCO - Klientská zóna
 • kľúče od chránených objektov umiestnené v špeciálnych úschovných schránkach
 • napájanie systémov pultu centralizovanej ochrany - PCO zálohované vlastným generátorom el. energie
 • vlastné zásahové jednotky vyzbrojené firemnými zbraňami
 • profesionálna rádiová komunikácia zásahových jednotiek
 • prenos a spracovanie signálov z poplachových (EZS), protipožiarnych (EPS), kamerových (CCTV), technologických systémov a dochádzkových systémov a zo špeciálnej techniky

Fyzická ochrana objektov

Výkon služieb pracovníkov Ochrannej služby s.r.o. riadia ľudia s profesionálnymi skúsenosťami z bezpečnostnej a policajnej oblasti. Naši pracovníci prechádzajú výberovým konaním. Od uchádzačov vyžadujeme dobré spoločenské vystupovanie, bezchybný zdravotný stav a fyzické predpoklady pre výkon náročných bezpečnostných služieb. Ich školenie, odbornú prípravu, vystrojenie a vybavenie prispôsobujeme požiadavkám zákazníka, prípadne charakteru stráženého objektu. Výkon služby a dodržiavanie služobných predpisov a inštrukcií kontroľujú inšpektori Ochrannej služby s.r.o. a pracovníci policajného zboru.

Na ochranu majetku a osôb ponúkame tieto služby:

 • strážnu službu, v prípade potreby so služobnou zbraňou
 • informátorskú službu na vstupoch do objektov
 • pochôdzkovú a mobilnú ochranu
 • stály 24 hodinový dispečing (pult centralizovanej ochrany - PCO)
 • skupina záloh v prípade potreby
 • viacstupňová kontrola

Poradenská a konzultačná činnosť

V rámci poskytovania bezpečnostných služieb Ochranná služba s.r.o. pomáha riešiť problémy zákazníkov v súvislosti s potrebami ich ochrany, ako aj ochrany ich majetku.

Zabezpečujeme komplexné vypracovanie:

 • ekonomického,
 • právneho,
 • organizačného,
 • a technického projektu systému ochrany.

Prípadné otázky nám môžete napísať použitím kontaktného formuláru.

Kamerové a bezpečnostné systémy

Spoločnosť Ochranná služba s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzku technickej služby ktorá ju oprávňuje na dodávku a montáž bezpečnostných technológií.

Súčasťou dodávky je aj vypracovanie návrhu a následne projektu na dodávané technológie. V prípade záujmu klienta vieme zabezpečiť aj pozáručný servis bezpečnostných technológií.

Poskytujeme naše služby viac ako 1800
klientom z celého Slovenska od roku 1996.
Pridajte sa k nim aj Vy.

Ochranná služba je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany.

Mám záujem o: *