Prečo my

Prečo zveriť Vašu bezpečnosť do našich rúk?

V súčasnosti najdôležitejším garantom určenia kvality bezpečnostných štandartov zariadení je Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Z tohto dôvodu spoločnosť Ochranná služba s.r.o. prispôsobuje všetku činnosť požiadavkám a štandartom NBÚ.

Monitorovanie objektov pultom centralizovanej ochrany - PCO

 • Ako prvá spoločnosť v SR využívame bezdrôtový prenos s najvyšším stupňom ochrany. Pult centralizovanej ochrany (eos REAL 6000), získal certifikát typu technického zabezpečovacieho prostriedku podľa pravidiel NBÚ, chrániť utajované skutočnosti do stupňa utajenia (vrátane) prísne tajné - PT.
 • Prenos poplachových signálov cez všetky dostupné komerčné technológie podľa potreby klienta (rádio, telefónne linky, GPRS).
 • Možnosť pripojenia nielen elektronických zabezpečovacích signalizácií (EZS), ale aj elektronických požiarnych signalizácií (EPS).
 • Počet zásahových jednotiek s adekvátnym dojazdom na chránený objekt v reálnom čase.
 • Transparentné uschovávanie kľúčov od prístupových ciest v bezpečnostných schránkach.
 • Nahrávanie všetkej fónickej komunikácie medzi klientom, zásahovou jednotkou a operačným pracoviskom.
 • Poskytujeme služby pultu centralizovanej ochrany na celom území Slovenskej republiky.
 • Zoznam trvalých zákazníkov medzi ktorými nechýbajú mená významných renomovaných spoločností.

Strážna služba

 • 24 hodín dispečing, pult centralizovanej ochrany a pravidelná kontrolná činnosť (min. 2 kontroly denne).
 • Skupina členov záloh ochrany pre prípad mimoriadných udalostí.
 • Personálne stredisko pre výber, školenie, tréningy a testovanie pracovníkov.
 • Rádiové spojenie a sústavný monitoring pridelenej frekvencie.
 • Technické zariadenie SM 993 umožňuje dokladovať zákazníkovi výkon pochôdzkovej a kontrolnej činnosti.
 • Poistná zmluva na sumu 333 000,- € produkt, ktorý poisťuje všetky riziká súvisiace s výkonom našej činnosti.
 • Výstroj, výzbroj a ustrojenosť podľa požiadaviek klienta v súlade s platnými legislatívnymi normami.

Certifikáty

 • elbacert_licencia
 • krpz_licencia-ss
 • krpz_licencia-ts?t=1
 • nbu_pbp
 • Licencienca na prevádzkovanie detektívnej služby
 • Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

Poskytujeme naše služby viac ako 1800
klientom z celého Slovenska...
Pridajte sa k nim aj Vy.

Ochranná služba je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany, aby ste mohli efektívne využívať naše služby.

Mám záujem o: *