Prečo my

Prečo zveriť Vašu bezpečnosť do našich rúk?

 • rodinná firma s tradíciou od roku 1996
 • disponujeme certifikátom kvality STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015
 • sme držiteľmi certifikátu NBÚ na stupeň TAJNÉ
 • poskytujeme služby pultu centralizovanej ochrany na celom území Slovenskej republiky
 • na požiadanie klienta uschovávame kľúče od chránených objektov v depozitných schránkach
 • máme uzatvorenú poistnú zmluvu na sumu 333 000,- € produkt, ktorý poisťuje všetky riziká súvisiace s výkonom našej činnosti
 • zabezpečujeme prenos poplachových signálov cez všetky dostupné komerčné technológie a to podľa potreby klienta ( telefónne linky, GPRS, internet )
 • pripájame nielen elektronické zabezpečovacie signalizácie tzv. alarmy (EZS), ale aj elektronické požiarne signalizácie (EPS) a technologické signály
 • realizujeme prenos a vyhodnocovanie videosignálov z kamerových systémov
 • disponujeme adekvátnym počtom zásahových jednotiek s reálnym dojazdom na chránený objekt
 • nahrávame všetku komunikáciu medzi klientom, zásahovou jednotkou a pultom centralizovanej ochrany

Certifikáty

 • certifikovaný Master user integračného bezpečnostného systému C4
 • elbacert_licencia
 • cert-jablotron
 • krpz_licencia-ss
 • krpz_licencia-ts?t=1
 • nbu_pbp
 • Licencienca na prevádzkovanie detektívnej služby
 • Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

Poskytujeme naše služby viac ako 1800
klientom z celého Slovenska od roku 1996.
Pridajte sa k nim aj Vy.

Ochranná služba je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany.

Mám záujem o: *