O nás

Naša spoločnosť

Spoločnosť Ochranná služba s.r.o. bola založená v roku 1996. V zmysle zákona č. 473/2005 bola našej spoločnosti udelená licencia č. PS 000732 na prevádzkovanie strážnej služby.

Prioritou jej činnosti je ochrana osôb a majetku, 24 hodinová prevádzka pultu centralizovanej ochrany s celoslovenským pokrytím, s vlastnými a zmluvnými zásahovými jednotkami. Poskytujeme komplexné bezpečnostné služby finančným inštitúciám, fyzickým a právnickým osobám, ako aj ochranu občanom.

Čo Vám ponúkame?

Ochranná služba s.r.o. je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany, aby ste mohli efektívne využívať naše služby. V snahe vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov spoločnosť Ochranná služba s.r.o. uzavrela poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti z výkonu strážnej služby so stanovenou poistnou sumou 333.000,- €.

Referencie

Medzi cca. 1800 klientov s potrebami na dodávky bezpečnostných služieb a techniky v rôznych rozsahoch je 5 renomovaných slovenských bankových subjektov, 10 celoslovensky pôsobiacich obchodných reťazcov, skladových objektov, administratívnych budov a komerčných priestorov ako aj množstvo rodinných domov, no vzhľadom na diskrétnosť našich služieb neuvádzame ich menoslov.

Poskytujeme naše služby viac ako 1800
klientom z celého Slovenska od roku 1996.
Pridajte sa k nim aj Vy.

Ochranná služba je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany.

Mám záujem o: *