Pult centralizovanej ochrany

Prevádzka pultu centralizovanej ochrany je možné charakterizovať nasledovne:

 • centralizovaný dispečing s celoslovenskou pôsobnosťou
 • vyhodnocovanie poplachov systémami RADOM, JABLOTRON, SIMS, SATEL
 • monitorovanie kamerových systémov AVIGLION, HIKVISION, DAHUA
 • prenášanie signálov poplachových, protipožiarnych a technologických
 • archivácia všetkých signálov
 • nepretržité nahrávanie všetkej komunikácie PCO
 • autorizovaný prístup oprávnených osôb do systému PCO
 • kľúče od chránených objektov umiestnené v depozitných schránkach
 • napájanie systémov PCO zálohované s vlastným generátorom el. energie
 • certifikát Národného Bezpečnostného Úradu na stupeň utajenia TAJNÉ
viac

Fyzická ochrana objektov

Na ochranu majetku a osôb ponúkame tieto služby:

 • strážnu službu, v prípade potreby so služobnou zbraňou
 • informátorskú službu na vstupoch do objektov
 • pochôdzkovú a mobilnú ochranu
 • stály 24hodinový dispečing
 • skupina záloh v prípade potreby
viac

Kamerové a bezpečnostné systémy

Zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích - poplachových a kamerových systémov.

Spoločnosť Ochranná služba s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzku technickej služby ktorá ju oprávňuje na dodávku a montáž horeuvedených technológií. Taktiež sme certifikovaný partner spoločnosti Jablotron.

viac

Poradenská a konzultačná činnosť

V rámci poskytovania bezpečnostných služieb Ochranná služba s.r.o. pomáha riešiť problémy zákazníkov v súvislosti s potrebami osobnej ochrany, ako aj ochrany ich majetku.

Zabezpečujeme komplexné vypracovanie:

 • ekonomického
 • právneho
 • organizačného
 • a technického projektu systému ochrany.
viac

Poskytujeme naše služby viac ako 1800
klientom z celého Slovenska od roku 1996.
Pridajte sa k nim aj Vy.

Ochranná služba je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany.

Mám záujem o: *