Časté otázky

Najčastejšie otázky na PCO

Cena je stanovená dohodou, podľa charakteru a rozsahu poskytovaných služieb a tiež zraniteľnosti objektu. Začíname už od 50€ bez DPH.

Za falošný poplach sa považuje signál, ktorý príde na PCO napriek tomu, že neprišlo k narušeniu stráženého objektu, alebo priestoru a spôsobí ho:

 • náhodná aktivácia prepadového tlačítka
 • odozva čidiel na iný stav, než aký má byť detekovaný
 • porucha EZS
 • chyba obsluhy pri zapínaní alebo vypínaní EZS

Jeden falošný poplach za mesiac.

8 hliadok.

6 BA, 2 PK.

Priemerný dojazdový čas je do 8 minút od prijatia poplachu, na celom území kde pôsobíme.

  Vlastnými zásahovými hliadkami:
 • Bratislava a okolie (Rusovce, Jarovce, Stupava)
 • Malacky a okolie
 • Pezinok a okolie
 • Modra a okolie
  Spôsobom subdodávky resp. zapožičaním regionálnych zásahových jednotiek:
 • Celé územie Slovenskej republiky

Všetky komerčne dostupné na trhu bezpečnostných služieb – rádio, GSM, GPRS, Internet – TCP/IP, pevná linka, video prenos cez TCP/IP.

Doporučujeme bezdrôtové technológie okrem GSM, ktorá je veľmi nespolahlivá.

Menej časté otázky

V každej smene pracujú dve operačné pracovníčky.

Disponujeme poistnou zmluvou do výšky 333 000 € za škody spôsobené výkonom služby.

Disponujeme:

 • licenciou na prevádzkovanie strážnej služby
 • licenciou na prevádzkovanie technickej služby
 • licenciou na prevádzkovanie detektívnej služby
 • licenciou na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
 • ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015
 • potvrdením od NBÚ na Priemyselnú bezpečnosť podnikateľa na úrovni T – Tajné
 • certifikátom na používanie prenosovej technológie na monitoring elektronických požiarnych signalizácií – EPS
 • akceptačnými listinami od poisťovacích spoločností a pod.

Poskytujeme naše služby viac ako 1800
klientom z celého Slovenska od roku 1996.
Pridajte sa k nim aj Vy.

Ochranná služba je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany.

Mám záujem o: *